Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18961
Title: La producció catalana de fonts d'informació electrònica sobre dret: estat de la qüestió
Author: Centelles Velilla, Miquel
Keywords: Documentació
Informàtica i dret
Serveis d'informació
Catalunya
Documentation
Computer science and law
Information services
Catalonia
Information services
Issue Date: 1997
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: L'article identifica i descriu les fonts d'informació electrònica sobre dret produïdes a Catalunya, i les produïdes fora del nostre país, que, en la major part del seu contingut, fan referència al dret de Catalunya. Es tracten les fonts d'informació d'interés per a la globalitat del dret ¿publicacions de documents parlamentaris, repertoris de legislació i jurisprudència, publicacions doctrinals i obres de referència¿ i per a cada una de les seves branques o especialitats, així com una sèrie de nous recursos desenvolupats a la xarxa Internet i d'interés per al dret.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22388
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1997, num. 21, p. 66-126
URI: http://hdl.handle.net/2445/18961
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
501579.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.