Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/189630
Title: Relació de la obesitat infantil amb el peu pla en nens: revisió bibliogràfica
Author: Collao Jiménez, Naomi
Director/Tutor: Pérez Palma, Laura
Keywords: Malformacions del peu
Obesitat en els infants
Treballs de fi de grau
Ressenyes sistemàtiques (Investigació mèdica)
Foot abnormalities
Obesity in children
Bachelor's theses
Systematic reviews (Medical research)
Issue Date: Oct-2022
Abstract: Els peus plans es defineixen com la disminució de la mida de l’arc plantar fent que la superfície de contacte amb el terra sigui major, a més hi ha una desviació del taló en valg. Pot ser fisiològic durant els primers 2 – 3 anys i anar-se elevant progressivament amb el creixement de l’arc plantar. I la obesitat i sobrepès, segons la OMS, es defineix com una acumulació anormal o excessiva de greix que pot ser perjudicial per a la salut. Es mesura a través de l’IMC, un indicador simple que estudia la relació entre el pes i la talla. A Espanya, la prevalença de sobrepès i obesitat infantil és del 40% (Ministeri d’Espanya, 2021). Aquestes dades van resultar alarmants degut a que l’excés de pes durant la infantessa es actualment un dels problemes més greus ja que es poden desenvolupar conseqüències durant la edat adulta. Aquest excés de pes afecta en gran mesura a les extremitats inferiors on el peu, es veu greument afectat, arribant a diferents deformitats, entre elles, els peus plans. Objectiu: Determinar la relació entre l’excés de pes (mesurat a través de l’IMC) amb el desenvolupament de peu pla en infants dels 2 als 16 anys a través d’una recerca bibliogràfica sistematitzada. Resultats: El percentatge de peu pla en els pacients estudiats ha estat d’un 64,7%. D’aquests un 35,9% no presentava excés de pes. Conclusions: Existeix una relació positiva entre l’IMC i el peu pla al valorar aquest últim mitjançant anàlisi de la petjada plantar. Dita relació serà negativa al mesurar-se mitjançant proves més fiables d’anàlisi de l’alçada de l’arc.
Note: Treball Final de Grau de Podologia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Universitat de Barcelona, curs: 2021-2022, Tutor: Laura Pérez Palma
URI: http://hdl.handle.net/2445/189630
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Podologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Collao_Jimenez_Naomi.pdf592.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons