Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18981
Title: Biblioteques i biblioteconomia a l'Estat espanyol
Author: Massísimo i Sánchez de Boado, Àngels
Mayol, M. Carme, 1937-
Keywords: Biblioteconomia
Biblioteques
Espanya
Library science
Libraries
Spain
Issue Date: 1993
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Panorámica divulgativa del món bibliotecari espanyol en el marc de la celebració del 59é Congrés de l'IFLA a Barcelona, l'agost d'enguany. Se n'apunten els precedents historics i se'n descriu l'organitzacio actual. S'ofereixen algunes dades básiques sobre la lectura pública, les biblioteques escolars, universitàries, especialitzades i de recerca, així con sobre la Biblioteca Nacional. En cada cas s'analitzen el marc legal, l'estructura, els desenvolupaments tecnològics i els programes de cooperació en curs. Finalment, s'esbossen les línies generals d'evolució del mercat de la informació i es descriuen breument la formació dels professionals i les seves associacions.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22417/22251
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1993, num. 12, p. 21-36
URI: http://hdl.handle.net/2445/18981
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
519578.pdf960.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.