Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18982
Title: Les biblioteques públiques i les biblioteques escolars: estat de la situació i línies de futur
Author: Llueca, Ciro
Keywords: Biblioteques públiques
Cooperació entre biblioteques
Biblioteques escolars
Societat de la informació
Política de la informació
Catalunya
Public libraries
School libraries
Library cooperation
Information society
Information policy
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Panoràmica de les biblioteques públiques i les biblioteques escolars a Catalunya i tendències de futur. Les biblioteques públiques catalanes s¿articulen en xarxes però són encara a distància d¿articular una única plataforma d¿accés a tota la informació que contenen. Pel que fa a l¿oferta de serveis, es reflexiona sobre la necessitat de modificar les conductes d¿estancament en la prestació de serveis bibliotecaris, en favor d¿augmentar el nivell dels serveis clàssics, alhora que se n¿impulsen de nous, d¿acord amb el fenomen de l¿economia de l¿atenció. Es presenten les biblioteques públiques com a eines d¿integració dels públics diversos, i també d¿impuls democràtic en totes les esferes de la societat. S¿analitza el present, necessàriament gris, i el futur possible de les biblioteques escolars a Catalunya. Les biblioteques públiques i les escolars han d¿ajudar les generacions futures a esdevenir persones autònomes en l¿ús de la informació.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103185/224436
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2008, vol. 48, p. 31-48
URI: http://hdl.handle.net/2445/18982
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
569259.pdf625.81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.