Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18985
Title: La Biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Author: Burgos Oliván, Lola
Sulé, Andreu
Keywords: Biblioteques de presons
Barcelona (Catalunya)
Prison libraries
Centre Penitenciari de Joves de Barcelona
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 2003
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Es descriu el servei de biblioteca del Centre Penitenciari de Joves de Barcelona. En primer lloc es fa una breu explicació de l'organització del centre penitenciari per unitats de convivència, així com de les principals característiques dels seus interns (edat, medi sociocultural, nivell cultural, estudis en curs, etc.). Posteriorment es descriu pròpiament el servei de biblioteca del centre des de diferents punts de vista: administració, serveis, pressupost, personal, localització i condicionament, fons, catàleg i promoció i difusió. Per últim, es comparen i valoren les principals dades d'aquest servei amb les que estableixen les recomanacions de l'IFLA per a biblioteques de presó.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22587/22421
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003, vol. 33, num. gen-abr, p. 29-52
URI: http://hdl.handle.net/2445/18985
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
508575.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.