Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18987
Title: El patrimoni bibliogràfic i la política de digitalització a Catalunya
Author: Térmens i Graells, Miquel
Keywords: Digitalització
Patrimoni bibliogràfic
Catalunya
Digital preservation
Bibliographic heritage
Catalonia
Issue Date: 2008
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: L'article fa un repàs a les polítiques aplicades a Catalunya de digitalització del patrimoni bibliogràfic per part de les biblioteques i també de les polítiques de preservació digital. Es constata que les actuacions en digitalització no s¿estan fent seguint una planificació o uns objectius àmpliament acceptats, sinó sobre la base de projectes de curt abast i fragmentaris. També s'observa una gran dependència de les biblioteques dels recursos tècnics externs, que es poden obtenir per externalització dels processos o per l'establiment de convenis de col·laboració. En el camp de la preservació digital no s'han iniciat actuacions malgrat que els dipòsits digitals estan creixent en volum de documents emmagatzemats.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/103188/224437
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2008, num. 48, p. 50-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/18987
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
558400.pdf1.88 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.