Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18989
Title: Del llibre al lector: els ordres de la lectura pública
Author: Llobet Domènech, Jordi
Keywords: Serveis bibliogràfics
Usuaris de biblioteques
Biblioteques públiques
Catalunya
Bibliographic services
Library users
Public libraries
Catalonia
Issue Date: 2003
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Descripció del projecte de difusió bibliogràfica del Sistema de Lectura Pública de Catalunya endegat pel Servei de Biblioteques i del Patrimoni Bibliogràfic. A partir de l'experiència viscuda amb aquest projecte, i en base a unes lectures teòriques, es proposen una sèrie de reflexions sobre el paper i les funcions del treball bibliogràfic en el camp de la lectura pública.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22585/22419
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003, núm. 33, p. 5-13
URI: http://hdl.handle.net/2445/18989
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556888.pdf1.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.