Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18990
Title: El sistema de gestió documental de la Universitat de Barcelona: una funció de suport a la creació de patrimoni intangible?.
Author: Andreu i Daufí, Jordi
Keywords: Gestió dels documents
Patrimoni bibliogràfic
Gestió de la informació
Qualitat total
Norma ISO 15489
Records management
Universitat de Barcelona
Bibliographic heritage
Information resources management
Total quality management
ISO 15489 Standard
University of Barcelona
Issue Date: 2009
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Es descriu el Projecte del Sistema de Gestió Documental de la Universitat de Barcelona (PSGD UB) destacant-ne la funció de creació, gestió, preservació i difusió del capital intel·lectual de la institució, alhora que s¿introdueixen els conceptes de recurs tangible, tot referint-se al patrimoni documental, i de patrimoni intangible per definir el conjunt dels recursos i activitats associats al coneixement. Per dur a terme aquest projecte es marquen tres grans línies estratègiques: la implantació del Sistema de Gestió Documental, la valorització del patrimoni documental i el foment de les aliances i de les relacions institucionals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/172119/293636
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació , 2009, num. 51 p. 45-60
URI: http://hdl.handle.net/2445/18990
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
574572.pdf681.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.