Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/18992
Title: Manual de CATMARC, 2a edició: una primera lectura
Author: Gascón García, Jesús
Keywords: Formats MARC
MARC formats
Issue Date: 1993
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Comentari crític a la segona edició del Manual del CATMARC. Es comenta la nova estructura adoptada i els criteris que sembla que s'han seguit. Si a la primera edició (1987) el format estava recolzat en l'Instltut Cátala de Bibliografía, la segona no presenta cap institució que l'avali. Al format originari s'afegeixen, sense aparent justificado, nous camps, alguns adaptáis d'USMARC. Camps d'ús local del SICAB que trenquen el caràcter de norma acceptada que tenia CATMARC. El format d'autoritats modifica el d'USMARC, en el qual es basa. Un apéndix llista els canvis introduïts a la nova edició del format, tot indicant lurs fonts.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1993, núm. 12, p. 134-145
URI: http://hdl.handle.net/2445/18992
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141039.pdf684.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.