Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19006
Title: Les biblioteques escolars en el sistema de lectura pública de Catalunya
Author: Batlló, M. Isabel
Comalat, Maite
Keywords: Biblioteques escolars
Legislació bibliotecària
Catalunya
School libraries
Library legislation
Catalonia
Issue Date: 1996
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Les biblioteques escolars no reuneixen les condicions necessaries per a desenvolupar les tasques que el nou sistema educatiu li atorga. Les condicions i mides del local, la manca d'equipament, la poca actualització del fons i l'abséncia de personal amb la formació necessária son alguns deis aspectes que 1'experiéncia i l'estudi d'aquestes biblioteques han posat en evidencia des de fa anys. La manca de regulació de les biblioteques de les escoles i centres de secundaria ha deixat aquests centres, en molts casos, en mans del voluntarismo de mestres, pares i bibliotecaris.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22320
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1996, núm. 19, p. 26-32
URI: http://hdl.handle.net/2445/19006
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141076.pdf403.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.