Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190142
Title: El K-pop i la construcció del K-Pop idol: un referent contemporani
Author: Casas Ortiz, Sílvia
Director/Tutor: Guimerà, Alba
Keywords: Música pop
Cantants
Sociologia de la música
Corea del Sud
Treballs de fi de grau
Popular music
Singers
Sociology of music
Korea (South)
Bachelor's theses
Segle XXI
21st century
Issue Date: 6-Jun-2022
Abstract: [cat] El K-pop o pop sud-coreà és un gènere musical que s'ha expandit mundialment durant els últims anys i que s’ha instal·lat en l'escena musical occidental amb la globalització. Es tracta d’una indústria econòmicament puntera a Corea del Sud i que compta amb un gran nombre de fans gràcies a un element principal, els K-pop idols. Aquest treball de final de grau estudia i descriu aquest fenomen, la seva indústria i els ídols de K-pop en concret com a producte cultural. S'acota l'estudi a la construcció d'identitats, cosificació, deshumanització i mercantilització d'aquests referents, establint les principals diferències entre els grups masculins i els femenins.
[spa] El K-pop o pop surcoreano es un género musical que se ha expandido mundialmente durante los últimos años y que se ha instalado en la escena musical occidental con la globalización. Se trata de una industria económicamente puntera en Corea del Sur, con un gran número de fans gracias a un elemento principal, los K-pop idols. Este trabajo de final de grado estudia y describe este fenómeno, su industria y los ídolos de K-pop en concreto como producto cultural. Se acota el estudio a la construcción de identidades, cosificación, deshumanización y mercantilización de estos referentes, estableciendo las principales diferencias entre los grupos masculinos y los femeninos.
[eng] K-pop or South Korean pop is a musical genre which has expanded worldwide in recent years and has leaked in the Western musical scene due to globalization. It’s an economically leading industry in South Korea, with a large number of fans thanks to a main element, the K-pop idols. This final degree project studies and describes this phenomenon, its industry, and its K-pop idols specifically as a cultural product. The study is limited to the construction of identities, objectification, dehumanization and commodification of these referents, establishing the main differences between male and female groups.
Note: Treballs Finals de Grau de Comunicació i Indústries Culturals, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Alba Guimerà Galiana
URI: http://hdl.handle.net/2445/190142
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Comunicació i Indústries Culturals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SilviaCasasOrtiz.pdf1.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons