Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190143
Title: Les sitges de cereals de l’edat del Ferro a la conca del Llobregat. Estudi morfomètric i qualitatiu de les estructures de conservació d’excedents
Author: Tinoco Mosteiro, Helena
Director/Tutor: López-Cachero, F. Javier, 1972-
Keywords: Arqueologia
Productes agrícoles excedents
Ibers
Sitges (Agricultura)
Treballs de fi de grau
Llobregat (Catalunya : Conca)
Arqueology
Surplus agricultural commodities
Iberians
Silos
Llobregat River Watershed (Catalonia)
Bachelor's theses
Issue Date: Sep-2022
Abstract: [cat] El treball següent analitza, de manera bibliogràfica i arqueològica, els sistemes i estructures d’acumulació de l’excedent cerealístic al llarg de la conca del riu Cardener i Llobregat fins al seu delta. A partir d’un estat de la qüestió i un estudi morfomètric de les sitges localitzades en aquest territori es realitza una hipòtetica reconstrucció de la xarxa comercial que faria servir aquests cursos fluvials com a ruta natural. L’establiment d’aquest escenari econòmic en cronologies de l’ibèric ple conformaria una jerarquització definitiva del territori del nord-est peninsular.
[eng] The following pages analyse the systems and accumulation structures regarding the management of the cereal surplus in a bibliographical and archaeological way, focusing on the Llobregat and Cardener rivers. An hypothetical reconstruction of the commercial web will be done using a state of play and a morphometrical study of the silos located in said territory. The establishment of said economical scenario would have conformed a definitive hierarchisation of the iberian north-east territory.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Francisco Javier Lopez Cachero
URI: http://hdl.handle.net/2445/190143
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Tinoco Mosteiro_Helena.pdf5.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons