Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19021
Title: Elaboració del Codi deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Author: Rodríguez Parada, Concepción
Sunyer Lázaro, Silvia
Vela, Nora
Vives, Josep (Vives i Gràcia)
Keywords: Ètica professional
Bibliotecaris
Documentalistes
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Professional ethics
Librarians
Information scientists
Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Issue Date: 2007
Publisher: Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: S'expliquen les línies directrius i el procediment de redacció del Codi deontològic del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya. La comissió redactora va optar per un model de codi educacional i que cobrís les qüestions més representatives i incorporés els valors intrínsecs de la nostra professió. Es precisa l'abast dels termes ètica i deontologia, es comenten les declaracions genèriques de la Unesco i la IFLA sobre drets relacionats amb la professió, i codis deontològics ja existents, com el de l'ALA. S'esmenta la utilitat d'un codi deontològic i els tipus possibles de codi. A continuació, s'explica el procés d'elaboració del codi, la tria del model educacional, que enumera i interpreta principis generals, la tria d'altres codis que servissin com a referència, i dels valors ètics i professionals que s'hi havien de considerar.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/72719/129372
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2007, num. 45, p. 29-46
URI: http://hdl.handle.net/2445/19021
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
556651.pdf123.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.