Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190226
Title: Millorar la pronunciació en llengua anglesa a l'assignatura Poesia Britànica
Author: Phillips, Bill
Renes, Cornelis Martin
Keywords: Filologia anglesa
Pronunciació
Avaluació contínua
Innovacions educatives
Issue Date: Oct-2022
Abstract: Han participat dos membres del grup INDAGAnglès (GIDCUB-13/124) en aquest projecte: Cornelis Martin Renes i William Charles Phillips Mockford, tots dos implicats en la docència de l'assignatura en qüestió. L'actuació s'inscriu en cinc de les sis línies d'innovació prioritàries del grup GIDC: auto-avaluació, avaluació continuada, avaluació formativa, aprenentatge autònom, equip docent. L'objectiu de l’actuació ha estat de millorar la pronunciació en llengua anglesa dels alumnes mitjançant l'avaluació continuada formativa oral, amb l’objectiu de fer-los conscients de les seves fortaleses i mancances dins d´aquest àmbit. S’ha volgut: (1) Recordar i reforçar els coneixements fonetics i fonologics que l’alumnat ja va estudiar a l’assignatura “Fonètica i fonologia angleses I” del primer curs del grau. Específicament, mitjançant poemes breus escrits segons la tradició poètica anglesa de ritme i rima, l’alumnat ha après a reconèixer: a. els sons febles; b. les sil·labes tòniques; c. la música de l’entonació en la poesia en llengua anglesa. (2) Millorar l´actuació de l´estudiant en l´àmbit oral més enllà de les pràctiques de millora que ja hi estaven implantades; (3) Donar l’alumnat eines per reconèixer les seves pròpies fortaleses i mancances en l’àmbit de la pronunciació anglesa; (4) Avançar en la implementació d'estratègies d'aula invertida, autoavaluació i ensenyament/aprenentatge reflexiu que ja s´hi aplicaven. Pels resultats al llarg dels últims dos anys, podem concloure que aquests quatre objectius es van aconseguir. S’ha canviat totalment l’estructura i contingut de l’avaluació continuada, enfocant en autoaprenentatge mitjançant autoenregistraments de poemes, més que en les presentacions orals en classe per grups petits. Donava la casualitat que aquests canvis també contestaven l’impacte del COVID-19, que va convertir l’assignatura en un eina en linia molt adient. En la 1ª etapa (2020-21) es van introduir els canvis cap a la fonètica, i en la 2ª (2021-22) es van ajustar les pautes inicials. La pronunciació va millorar amb l´avaluació oral plantejada en fases comprobables al principi i final de curs, però ara falta reorientar el format de l’exercisi escrit, tornant a l’assaig curt, ja que el format actual (“check test”) queda massa superficial.
Note: Codi del Projecte: 2020PID-UB/003
Grup d'Innovació Docent: Innovació Docent i la seva Avaluació al Grau d´estudis Anglesos (INDAGAnglès) GIDCUB-13/124
URI: http://hdl.handle.net/2445/190226
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe_Final_2020PID-UB003.pdfInforme Projecte: 2020PID-UB/003257.5 kBAdobe PDFView/Open
poetry project 2020-22 documentation adicional.zipDocumentació adicional728.03 kBzipView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons