Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/19023
Title: Gestió documental amb microordinadors: característiques, estructura i tecnologia dels sistemes de gestió documental
Author: Codina, Lluís
Abadal, Ernest
Keywords: Gestió de bases de dades
Recuperació de la informació
Gestió dels documents
Microordinadors
Database management
Information retrieval
Records management
Microcomputers
Issue Date: 1992
Publisher: Collegi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: Els sistemes de gestió documental (SGD) són programes que permeten la creació i explotació de bases de dades documentals. Estan orientats a la gestió de documentació científica i tècnica (informació de tipus textual poc estructurada), en oposició als sistemes de gestió de bases de dades (SGDB) dirigits a la gestió de dades empresarials (informació de tipus factual molt estructurada). Es presenta una tipologia dels SGD, així com les característiques, tecnologia i estructura bàsiques d'aquests. Finalment, es comenten les noves tendéncies en tecnologia de sistemes documentals. S'adjunta també una relació dels principals SGD que poden trobar-se al mercat espanyol.
Note: Reproducció del document publicat a http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/22408/22242
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 1992, núm. 11, p. 72-100
URI: http://hdl.handle.net/2445/19023
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147661.pdf1.51 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.