Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190323
Title: Projecte per al disseny i creació d'un centre de preservació i documentació adiovisual de les arts escèniques a Catalunya
Author: Miret Rodríguez, Albert
Director/Tutor: Sala, Teresa-M. (Teresa Montserrat)
Keywords: Arxius audiovisuals
Arts de l'espectacle
Treballs de fi de màster
Audio-visual archives
Performing arts
Master's theses
Issue Date: 2022
Abstract: El present projecte està plantejat com una necessitat de preservació audiovisual que afecta la memòria del país en la seva vessant de les arts escèniques. No es tracta d’un projecte conjuntural, sobre la recuperació d’un moment determinat, d’una època, sinó d’una actuació a gran escala amb l’objecte de posar remei a una inacció i deixadesa continuades que ha conduït, en alguns casos, a la destrucció de bona part de la memòria escènica audiovisual del país. En aquest sentit, fins al moment, cap institució, pública o privada, s’ha preocupat de desenvolupar aquesta tasca d’una manera seriosa. El resultat, doncs, és un panorama descoratjador, disseminat o perdut. Aquest treball proposa una solució estudiada metòdicament des de fa molt de temps i estructurada per poder rescatar el poc patrimoni audiovisual enregistrat en format analògic que encara està en mans de companyies i particulars i preservar de cara al futur les produccions que es representen a les sales de teatre del territori.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor:Teresa-M. Sala García
URI: http://hdl.handle.net/2445/190323
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM - Albert Miret Rodríguez.pdf992.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons