Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190843
Title: Aportacions a Flora Catalana Antiga, 2. Elements orientalitzants
Author: Blanché i Vergés, Cèsar
Keywords: Flora
Catalunya
Flora
Catalonia
Issue Date: 2019
Publisher: Societat Catalana d'Història de la Farmàcia
Abstract: Es donen a conèixer els elements florístics considerats orientalitzants en la recopilació de citacions documentades per a la preparació del catàleg de Flora Catalana Antiga corresponents a quatre espècies: Nymphaea coerulea, Cyperus papyrus, Cedrus cf. libani/atlantica i Phoenix dactylifera.
Note: Podeu consultar el material suplememtari associat a l'article a recurs relacionat
Note: Reproducció del document publicat a: https://schf.cat/wp-content/uploads/2019/04/Art_C_BLANCH_SCHF_34.pdf
It is part of: Revista de la Societat Catalana d'Història de la Farmàcia, 2019, vol. 13, num. 34, p. 91-113
URI: http://hdl.handle.net/2445/190843
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/126057
ISSN: 1887-908X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia, Sanitat i Medi Ambient)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
726701.pdf691.83 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons