Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/190862
Title: El Design Thinking i la co-creació com a eina estratègica per repensar espais d’aprenentatge dins dels patis escolars
Author: Torres Carceller, Andrés
Otero Fernández, Cristina
Keywords: Educació
Espai (Arquitectura)
Aprenentatge cooperatiu
Innovacions educatives
Design Thinking
Issue Date: Oct-2022
Abstract: El PID cercava millorar la capacitat de l'alumnat per treballar cooperativament projectes creatius amb criteris ètics i fomentar una actitud proactiva i emprenedora, sent capaços d'avaluar analíticament casos concrets amb una visió propositiva. Desenvolupant-se l'actuació a l'assignatura Nens, Espais i Objectes: Disseny de Tallers Didàctics (3 crèdits) durant els cursos 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021. Per desenvolupar un projecte de redisseny d'espais educatius, es va introduir la metodologia del Design Thinking amb un enfocament co-creatiu per treballar amb un mètode sistematitzat que alhora afavoreix treballar conjuntament en equips de treball. Com a font d'inspiració i detonat dels projectes, ens visitava Lluís Sabadell per compartir la seva experiència i plantejava un taller, que servia de detonat perquè l'alumnat iniciés el projecte de redisseny del pati de l'escola on va realitzar les pràctiques. Amb una primera fase centrada a dur a terme una diagnosi per detectar mancances i una segona, on realitzar una proposta de millora i portar a terme un prototipat per avaluar-la i establir últimes modificacions. Podem concloure que es van assolir els objectius a l'haver millorat la capacitat de l'alumnat per treballar cooperativament i permetre que adquirissin competències per dur a terme projectes creatius en el seu futur professional.
Note: Codi del Projecte: 2019PID-UB/007
URI: http://hdl.handle.net/2445/190862
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informe final PID_DESIGN THINKING .pdfinforme final del Projecte d'Innovació Docent 2019PID-UB/0071.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons