Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/191410
Title: Característiques clíniques i fragilitat dels usuaris de l'atenció domiciliària a la ciutat de Barcelona
Author: Zamora-Sánchez, Juan José
del Val-García, José Luis
Gost Rosquellas, Jordi
Lestón Vázquez, Marta
Orfila Pernas, Francesc
Llauger Rosselló, Maria Antonia
Membres del Grup de treball ATDOM Camfic
Keywords: Atenció domiciliària
Atenció primària
Epidemiologia
Fragilitat
Home care services
Primary care
Epidemiology
Brittleness
Issue Date: 15-Aug-2022
Publisher: Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària
Abstract: Objectiu. Identificar les característiques sociodemogràfiques i clíniques dels usuaris de l'atenció docimiliària en Atenció Primària de Salut. Metodologia. Estudi descriptiu transversal als equips d'Atenció Primària de la Gerència Territorial de Barcelona de l'Institut Català de la Salut. Els participants de l'estudi van ser tots els usuaris del programa d'atenció domiciliària durant l'any 2019. Es van excloure les persones institucionalitzades. Les variables principals eren: sociodemogràfiques (edat, sexe, viure sol), criteris de complexitat clínica, polifarmàcia, nivell de fragilitat (efragicap), dependència funcional, deteriorament cognitiu, risc social, sobrecàrrega del cuidador, nombre i tipus de visites. Resultats. Es van analitzar un total de 13 044 persones que romanien en el programa d'atenció domiciliària a final de l'any. La majoria eren dones (72%) i la edat mitjana era de 86,1 anys (DE 10,5). Un 51,8% tenien identificada complexitat clínica i un 7,4 % una malaltia crònica avançada. La polifarmàcia era elevada (88,3%) Hi havia una alta prevalença de dependència (90%) i aproximadament la meitat de les persones tenien el cribratge de deteriorament cognitiu alterat. Un 10,8% presentaven nafres i un 68,7% incontinència. Un 18,3% vivien sols. La majoria dels problemes clínics tenien una correlació positiva amb la fragilitat. La fragilitat greu era la majoritària, amb un 69,2% dels casos, seguida de la moderada amb un 26,1% i la lleu amb un 4,1%. Conclusions. Els usuaris del programa d'atenció domiciliària tenen principalment edat avançada, complexitat clínica i una fragilitat moderada/greu. L'instrument efragicap pot avaluar fàcilment la fragilitat a partir de la història clínica electrònica en Atenció Primària
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.butlleti.cat/ca/Vol40/iss4/1
It is part of: Butlletí CAMFiC, 2022
URI: http://hdl.handle.net/2445/191410
ISSN: 2013-0422
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria de Salut Pública, Salut mental i Maternoinfantil)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
727332.pdf231.74 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons