Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/191814
Title: Les perspectives de gènere i LGBTI+ als graus universitaris d'Informació i Comunicació. Estudi de cas del projecte GENDIMS
Author: Villarroya, Anna
Vall, Aurora
Boté-Vericad, Juan-José
Carnicé, Margarida
Fedele, Maddalena
Jornet, Núria
Masanet, Maria-Jose
Keywords: Estudis de dones
Estudis de gènere
Women's studies
Gender studies
Issue Date: 22-Dec-2022
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: en primer lloc, aprofundir en el coneixement, la percepció i l'avaluació que la comunitat universitària (professorat i estudiantat) fa de la incorporació i la presència de la perspectiva de gènere i LGBTI+ en la docència dels estudis de grau de la Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona i, en segon lloc, fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere a les assignatures dels graus a través del disseny i desenvolupament d'instruments i materials docents conjuntament amb el professorat. Metodologia: és una recerca d'acció participativa, destinada a afavorir la reflexió crítica i la transformació social des de les aules. La recopilació de dades s'ha fet mitjançant vuit grups de discussió amb alumnat i professorat, l'observació participant i un taller participatiu de creació de materials docents amb el professorat. Resultats: hi ha una preocupació generalitzada per la incorporació de la perspectiva de gènere, encara que es troben barreres importants a l'hora de dur-la a terme. En el professorat, les barreres estan principalment relacionades amb la manca de formació o de reconeixement institucional, mentre que l'estudiantat valora i agraeix la incorporació de la perspectiva de gènere, però hi segueix observant limitacions importants i en demana una introducció més decidida i transversal.
Note: Reproducció del document publicat a: https://bid.ub.edu/49/villarroya.htm; https://doi.org/10.1344/BiD2022.49.10
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2022, num. 49
URI: http://hdl.handle.net/2445/191814
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
727569.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons