Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192040
Title: Integració de pràctiques artístiques d'intervenció mural en entorns educatius
Author: Font i Company, Josep Enric
Keywords: Arts
Ensenyament de l'art
Innovacions educatives
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] L’autor explica i detalla la seva experiència fent ús del mural com una eina d’aprenentatge en assignatures d’Educació Visual i Plàstica (EVP) dels graus de Mestre d’Educació Infantil i Primària i d’Educació Social, Facultat d’Educació, Universitat de Barcelona (UB). Al Campus Mundet d’aquesta facultat s’han realitzat diferents intervencions plàstiques des del projecte Integració de pràctiques artístiques d’intervenció mural en entorns educatius liderat pel comunicant; des del 2019 està reconegut com un Projecte d’Innovació Docent (PID) pel Programa de Recerca, Millora i Innovació en la Docència i l’Aprenentatge (RIMDA) de la UB.
[spa] En el Campus Mundet de la Facultad de Educación de la Universitat de Barcelona (UB), a través del proyecto Integración de prácticas artísticas de intervención mural en entornos educativos, se han realizado los últimos años diferentes intervenciones murales. Está reconocido desde el año 2019 como un Proyecto de Innovación Docente (PID) por el Programa de Investigación, Mejora e Innovación en la Docencia y el Aprendizaje(RIMDA) de la UB, donde se propone el mural como una herramienta educativa en asignaturas de Educación Visual y Plástica (EVP) de los grados de Maestro de Educación Infantil y Primaria y de Educación Social.
URI: http://hdl.handle.net/2445/192040
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
EnricFont_posterCivartes_2022_CAT.pdf4.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons