Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192110
Title: Poblacions, diversitat i història: Memòries de bioantropologia
Author: Hernández, Miquel
Keywords: Antropologia física
Població
Ecologia humana
Physical anthropology
Population
Human ecology
Issue Date: 11-Jan-2023
Abstract: En aquest informe es descriuen les poblacions investigades des de l'Antropologia biològica i els resultats obtinguts durant quaranta anys de recerca. Es relaciona la diversitat biològica amb la història de les poblacions aquí estudiades: Catalunya, i especialment les poblacions de Barcelona, Pirineu de Lleida i Delta de l'Ebre; els aborígens i els colonitzadors de Patagònia austral i Terra del Foc; la mescla entre rapanuis i forans a l'Illa de Pasqua; endogàmia i consanguinitat a Ohanes de l'Alpujarra. També s'avalua a partir de la diversitat cranial el mite d'Aztlan dels asteques mexicans. I com han variat, amb els canvis seculars, els patrons de creixement, fertilitat i fecunditat a la població espanyola.
URI: http://hdl.handle.net/2445/192110
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Poblacions_diversitat_història.pdf5.32 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons