Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192296
Title: Crònica legislativa de Catalunya. 'La nova legalitat sobre els usos lingüístics educatius per fer front a l'execució de la sentència del TSJC que imposa el 25 % de castellà al conjunt del sistema educatiu de Catalunya'
Author: Ridao, Joan, 1967-
Keywords: Català
Aranès
Drets lingüístics
Normalització lingüística
Subvencions
Catalan language
Aranese dialect
Linguistic rights
Language standardization
Subsidies
Issue Date: Dec-2022
Publisher: Escola d'Administració Pública de Catalunya
Abstract: Aquesta crònica legislativa conté, com és habitual, una referència i un breu comentari de totes les disposicions que es relacionen amb els usos, els drets i el règim jurídic del català i l'aranès durant el primer semestre de 2022. Amb tot, per la seva transcendència jurídica i política, l'estudi se centra en l'anàlisi del contingut de les normes amb força de llei adoptades pel Parlament i el Govern per fer front a l'execució de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que imposava amb caràcter general un percentatge del 25 % en l'ús del castellà com a llengua vehicular a l'ensenyament no universitari, junt amb un succint examen de les vicissituds d'ordre processal i constitucional que això va suscitar i de la doctrina consultiva emanada sobre això.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/rld.i78.2022.3866
It is part of: Revista de Llengua i Dret, 2022, num. 78, p. 236-251
URI: http://hdl.handle.net/2445/192296
Related resource: https://doi.org/10.2436/rld.i78.2022.3866
ISSN: 0212-5056
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
728137.pdf545.42 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons