Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192427
Title: Digitalització, buidatge i tractament textual de l'Onomasticon Cataloniae
Author: Batlle, M. del Mar
Ferrer Carreras, Gemma
Gargallo Gil, José Enrique
Keywords: Onomàstica
Recursos electrònics en xarxa
Digitalització
Toponímia
Català
Onomastics
Computer network resources
Digitization
Toponymy
Catalan language
Coromines, Joan, 1905-1997. Onomasticon Cataloniae
Issue Date: 15-Feb-2022
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: Des del març de 2021 ja s'ha acomplert un dels dos objectius del projecte i l'Onomasticon es pot consultar per internet en l'adreça oncat.iec.cat. El 12 de març es va fer la presentació del projecte al Ple la Secció Filològica. Es treballa ra en el buidatge de l'obra per completar la informació de l'índex en paper, que recull essencialment els noms propis catalans (topònims i antropònims). Amb aquest buidatge i el tractament textual corresponent, s'aconseguirà recuperar informació lingüísticament molt rica que ara no és possible consultar sistemàticament perquè no apareix a l'índex. Per mitjà de cerques avançades es podran recuperar, per exemple, els dictats tòpics presents en l'obra, que sempre apareixen en relació a un topònim català; o formes pròpies d'una determinada àrea (com ara del País València); o formes pròpies d'una determinada llengua o varietat (per exemple, el benasquès).
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.2436/20.2500.01.344
It is part of: Estudis Romànics, 2022, vol. 44, p. 305-318
URI: http://hdl.handle.net/2445/192427
Related resource: https://doi.org/10.2436/20.2500.01.344
ISSN: 0211-8572
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
719953.pdf637.34 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons