Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192728
Title: Francesc Valls Junyent: La Cataluña atlántica. Aguardiente y tejidos en el arranque industrial catalán, Saragossa, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020, 384 pàgines. [Ressenya de llibre]
Author: Gutierrez i Poch, Miquel
Keywords: Ressenyes (Documents)
Política industrial
Agricultura
Comerç
Reviews (Documents)
Industrial policy
Agriculture
Commerce
Issue Date: 2022
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: El llibre objecte de comentari es tanca amb una citació de Guillem Oliver i Salvà del seu Vindicación de la industria de Cataluña, de 1834, en què parla de l'«admirable combinación de la industria con la agricultura y el comercio, cuyo sistema ha sido siempre el predilecto de Cataluña». L'obra de Francesc Valls va justament sobre això, sobre la complementarietat entre els sectors primari i secundari (exemplificats per aiguardent i teixits) en la gènesi de la industrialització catalana
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.31009/recerques.2022.i80.08
It is part of: Recerques, 2022, vol. 80, p. 175-179
URI: http://hdl.handle.net/2445/192728
Related resource: https://doi.org/10.31009/recerques.2022.i80.08
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
728396.pdf86.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.