Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/192729
Title: Ressenya de: Antoni Mas Forners: Llengua, terra, pàtria i nació. L'evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l'illa de Mallorca (segles xiv-xvii), Palma, Documenta Balear, 2020, 388 pàgines. [Ressenya de llibre]
Author: Soto i Company, Ricard, 1954-
Keywords: Ressenyes (Documents)
Geografia lingüística
Història de la lingüística
Mallorca (Illes Balears)
Reviews (Documents)
Linguistic geography
Linguistics history
Majorca (Balearic Islands)
Issue Date: 2022
Publisher: Universitat Pompeu Fabra - Universitat de València
Abstract: ... Aquest és un llibre que tracta sobre paraules, llengua, terra, pàtria i nació. Són paraules molt usuals dintre de l'àmbit polític actual, de manera que aquest llibre està cridat a ser tan llegit i citat com, probablement, poc entès. Les paraules, tot i ser les mateixes, tenen diferents significats depenent de les circumstàncies en què són emprades, i això és precisament el que pretén Antoni Mas, contextualitzar aquestes paraules i el seu significat en el període comprès entre el segle xiv i el segle xvii en un territori molt concret, el regne de Mallorques (...)
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.31009/recerques.2022.i80.08
It is part of: Recerques, 2022, vol. 80, p. 171-174
URI: http://hdl.handle.net/2445/192729
Related resource: https://doi.org/10.31009/recerques.2022.i80.08
ISSN: 0210-380X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
728437.pdf82.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.