Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193068
Title: Proposta de remodelació dels serveis, recursos i canals digitals de la Biblioteca Sant Joan de Déu a partir del mètode User-Centred Design
Author: Toneu Llobet, Núria
Director/Tutor: Ferran Ferrer, Núria
Grané, Mariona
Keywords: Biblioteques mèdiques
Mitjans de comunicació digitals
Treballs de fi de grau
Medical libraries
Digital media
Bachelor's thesis
Issue Date: 5-Jul-2022
Abstract: El present projecte té per objectiu identificar i analitzar les necessitats de les persones usuàries de la Biblioteca de Sant Joan de Déu (Biblioteca SJD), adscrita a la Universitat de Barcelona (UB), per poder valorar quina és la millor oferta de serveis per les diferents tipologies de persones usuàries. Aquest estudi centrat en les persones usuàries, podria suposar un redisseny d’alguns dels serveis de la Biblioteca SJD, com també de l’accés que es proporciona als mateixos a través del disseny d'una nova pàgina web o altres canals digitals.
This project presents the design process and results of a User-Centred Design (UCD) study to improve the offer and access to the services and resources of the Sant Joan de Déu Library (SJD Library) through the most appropriate digital channels.
Note: Treballs Finals del doble Grau de Gestió d'Informació i Documentació Digital + Comunicació Audiovisual (INFOCOM), Facultat d'Informació i Mitjans Audiovisuals, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022, Tutor:Núria Ferran Ferrer i Mariona Grané i Oró
URI: http://hdl.handle.net/2445/193068
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) – INFOCOM (Doble Grau)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG toneu complet.pdf18.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons