Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193461
Title: Rúbriques transversals per a la introducció de la perspectiva de gènere en els plans docents de graus i màsters de la Universitat de Barcelona.
Author: Abellan Calvet, Núria
Apodaka Aparicio, Gaizkane
Bofill Mas, Silvia
Bofill Poch, Sílvia
Ciudad i Gómez, Carlos Julián
Costa Abós, Silvia
Escobar Peregrina, Sheila
Estradé Albiol, Sònia
Ferran Ferrer, Núria
Giménez Bonafé, Pepita
Ginés Padrós, Silvia
Goberna Tricas, Josefina
Gracia Retortillo, Ricard
Jaime Zayro, María
Llorca i Isern, Núria
López, Gemma (López Sánchez)
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Miras Boronat, Núria Sara
Ortega Balanza, Marta
Periago Estornell, Sandra
Pla i Consuegra, Margarida
Puig Llobet, Montserrat
Rodríguez-Martín, Dolors
Salvador Almela, Marta
Sanz León, Ana
Torres, Gemma
Grup de Treball. Perspectiva de Gènere en la Docència, la Recerca i la Transferència
Universitat de Barcelona. Unitat d'Igualtat
Keywords: Estudis de gènere
Plans docents
Rúbriques d'avaluació
Universitat de Barcelona
Issue Date: 2023
Publisher: Universitat de Barcelona. Unitat d'igualtat
Abstract: Les rúbriques transversals despleguen les recomanacions recollides en el III Pla d’Igualtat de la Universitat de Barcelona. S’han proposat seguint el model de la Guia per a la incorporació de la perspectiva de gènere en els plans docents i les assignatures de la Universitat de Barcelona (2021) elaborada per la Comissió d’Igualtat que, al seu torn, s’ajusta al que disposa l’AQU en el seu Marc general per a la incorporació de la perspectiva de gènere en docència (2018). Les rúbriques poden ser d’aplicació a tots els graus i màsters de la Universitat de Barcelona. Som conscients que no tots els ensenyaments poden aplicar la perspectiva de gènere a la docència de la mateixa manera, per això cada centre i cada ensenyament haurà de prendre la decisió estratègica que més afavoreixi l’ensenyament dels continguts de l’àrea. Es pot fer incorporant-hi una assignatura sencera sobre perspectiva de gènere (com s’ha distingit incloent la casella “temàtica” en les rúbriques transversals). També es pot decidir, segons convingui, adaptar metodologies, fer canvis en els entorns d’aprenentatge o en les referències bibliogràfiques, o idear una combinació de diferents pràctiques transversals o específiques.
Note: Grup de Treball. Perspectiva de Gènere en la Docència, la Recerca i la Transferència
URI: http://hdl.handle.net/2445/193461
Appears in Collections:Documents institucionals (Unitat d'Igualtat)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rúbriques_perspectiva_gènere_UB.pdf155.19 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons