Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193545
Title: Una visió ecosistèmica per al català: subsidiarietat compensatòria
Author: Bastardas i Boada, Albert, 1951-
Keywords: Català
Política lingüística
Subsidiarietat
Bilingüisme
Sociolingüística
Minories lingüístiques
Catalan language
Language policy
Subsidiarity
Bilingualism
Sociolinguistics
Linguistic minorities
Issue Date: 22-Apr-2021
Publisher: Fundació Congrés de Cultura Catalana
Abstract: Un dels principis que podria sostenir una organització glotopolítica en el cas espanyol/català és el que vaig anomenar «subsidiarietat lingüística» (Bastardas 2004 i 2007). S'inspira en el concepte recollit en l'article 5 del tractat de la UE que contribueix a fer que les decisions siguin adoptades pels organismes més propers als ciutadans, atenent al nivell d'intervenció més pertinent. Permet, doncs, la cooperació transnacional i alhora la preservació de graus importants d'autogovern. Si ho apliquem al pla de l'ús de llengües en concurrència podem establir que, semblantment, tot allò que puguin fer les llengües locals (i més febles) no ha de ser fet per les llengües més generals o globals. La clau fora una distribució de funcions que afavorís els codis que han resultat minoritzats a causa de la seva integració en espais polítics amb grups majoritaris de llengua diferent. D'aquesta manera podria ser possible la plurilingüització dels individus, la intercomunicació i, alhora, la preservació de la diversitat lingüística. Aniríem més enllà de les polítiques basades només en el concepte de drets lingüístics per incloure-hi també una perspectiva ecosistèmica i dinàmica de l'evolució de les situacions.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.pensem.cat/noticia/196/Albert-Bastardas-visio-ecosistemica-catala-subsidiarietat-compensatoria
It is part of: Pensem, 2021
URI: http://hdl.handle.net/2445/193545
ISSN: 2696-306X
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
712913.pdf4.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons