Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193769
Title: La frontera cíborg i el desdibuixament de les dicotomies
Author: Mañé Ramírez, Irene
Director/Tutor: García Arregui, Aníbal
Keywords: Antropologia cultural
Ciborgs
Art i tecnologia
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Cyborgs
Art and technology
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: El “cíborg”, fusió d’organisme i element cibernètic, és una figura associada a la ciència ficció. Però s’ha utilitzat també en les ciències socials, des de Donna Haraway (1991) a l’anomenada antropologia cíborg (Case, 2011), per poder desdibuixar les dicotomies imperants a l’ontologia naturalista (Descola, 2014). Aquestes són sobretot la frontera entre naturalesa i cultura, i la frontera entre biologia i tecnologia. Els artistes cíborg utilitzen la tecnologia en simbiosi amb el cos per realitzar obres artístiques. Amb ells també apareixen desdibuixaments de la frontera entre obra i artista, equivalent a la dicotomia objecte/subjecte. Alguns d’aquests artistes es consideren cíborgs mentre que d’altres no, oferint un gran ventall de possibilitats a la definició de cíborg i, en conseqüència, a pensar dins les fronteres de les dicotomies esmentades. A més a més, alguns d’ells es consideren transespècie, és a dir, no es consideren completament humans, allunyant-se del transhumanisme. Per dur a terme la recerca, es van entrevistar i seguir a les xarxes alguns artistes cíborg. Les conclusions a les què s’ha arribat és que la definició de cíborg no és fixa ni ho ha de ser, sinó que és un espectre que permet pensar les dicotomies d’una forma més flexible i creativa.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2021-2022, Tutor: Aníbal García Arregui
URI: http://hdl.handle.net/2445/193769
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Irene Mañé.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons