Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193772
Title: La fertilitat de la Idea àcrata:Condicions socioestructurals de l'anarcosindicalisme a Formentera (1930-1931)
Author: Tur Homar, Adrià
Director/Tutor: Horta, Gerard, 1962-
Keywords: Antropologia cultural
Anarquisme
Sindicats
Treballs de fi de grau
Formentera (Illes Balears)
Cultural anthropology
Anarchism
Labor unions
Bachelor's theses
Formentera (Balearic Islands)
Issue Date: 2022
Abstract: [cat] En aquest article s'abordaran les condicions de possibilitat i d'estructuració social de la Formentera de finals del segle XIX i principis del XX que permeteren la implementació de la Idea àcrata. L'autonomia i la cooperació productiva formen part del mode de producció propi i genuí dels illencs. A través de la integració de les unitats domèstiques en xarxes de suport mutu basades en un parentiu simbòlic i moral que integra tota l'illa, on trobem pràctiques econòmiques contrahegemòniques per a l'obtenció de recursos a través del sabotatge cooperatiu i anònim. Ara bé, la presència d'una aliança d'elits terratinents locals, d'Eivissa i de Mallorca i el desplegament de xarxes clientelars establertes a través de treballadors de companyies estrangeres, jornalers i arrendataris dels terratinents, engendraran les condicions d'opressió i de fissió que havien de posar en perill la solidaritat moral de Formentera. Per la qual cosa, un grup anarquista d'emigrants d'ultramar nascut l'any 1930 prendrà l'impuls d'establir un sincretisme entre la solidaritat moral illenca i les màximes emancipatòries del pensament àcrata, per a defendre una modernitat alternativa i cooperativa insular.
[eng] This article will address the conditions of possibility and social structuring of La Formentera in the late nineteenth and early twentieth centuries that allowed the implementation of the Anarchist Idea. Autonomy and productive cooperation are part of the islanders' own and genuine mode of production. Through the integration of households into networks of mutual support based on a symbolic and moral kinship that integrates the whole island, where we find economic practices against hegemonic for obtaining resources through cooperative and anonymous sabotage. However, the presence of an alliance of local landowning elites, from Ibiza and Mallorca, and the deployment of clientele networks established through workers of foreign companies, day laborers and tenants of the landlords, will engender the conditions of oppression and fission that they had to jeopardize the moral solidarity of Formentera. Therefore, an anarchist group of overseas emigrants born in 1930, will take the mission to establish a syncretism between the island's moral solidarity and the emancipatory of anarchic thought, to defend an alternative modernity based on insular cooperative.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2020-2021, Tutor: Gerard Horta Calleja
URI: http://hdl.handle.net/2445/193772
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Adrià Tur.pdf315.75 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons