Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193787
Title: Posthumà
Other Titles: Ideació d’un imaginari
Author: Seguí Serra, Marta
Director/Tutor: Morell, Jordi
Keywords: Arts visuals
Medi ambient
Escultura
Treballs de fi de màster
Visual arts
Natural environment
Sculpture
Master's theses
Issue Date: 14-Jun-2022
Abstract: [cat] Posthumà. Ideació d’un imaginari estableix l’aparició de nous éssers híbrids com a punt neuràlgic per reflexionar des d’una mirada temporal envers les problemàtiques de la situació mediambiental i social. Criatures sorgides a partir de la simbiosi entre matèria orgànica i residus contaminants ens situen en un futur utòpic en què l’entorn ha estat capaç d’estabilitzar-se. Amb una crítica directa cap al pensament humanista i el sistema establert al llarg de la història, l’imaginari presentat ens convida a replantejar la necessitat d’un canvi de paradigma que advoqui per polítiques sostenibles, major consciència social i una visió de futur col·lectiva. Les peces proposades funcionen com a materialització representativa d’una ficció pròpia que no té límits per a la imaginació, on l’ambigüitat de les formes i la matèria ens transporten a possibles escenaris encara per construir.
[eng] Posthuman. Ideation of an imaginray establishes the emergence of new hybrid beings as a focal point to reflect from a temporary perspective on the problems of the environmental and social situation. Creatures arising from the symbiosis between organic matter and polluting waste they place us in a utopian future in wixh the environment has been able to stabilize. With a direct criticism towards humanist thought and the system established throughout history, the imaginarie presented invites us to rethink the need for a paradigm shift that advocates sustainable policies, greate social awareness and a vision of a collective future. The proposed pieces work as a representative materialization of a fiction of its own has no limits to the imagination, where the ambiguity of forms and matter transport us to possible scenarios yet to be built.
Note: Master de Producció i Recerca Artística, Facultat de Belles Arts, Universitat de Barcelona. Curs: 2021-2022. Tutor: Morell, Jordi
URI: http://hdl.handle.net/2445/193787
Appears in Collections:Màster Oficial - Producció i Recerca Artística

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MARTASEGUI_Posthumà. Ideació dun imaginari.pdf3.55 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons