Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/193884
Title: Intrusions de pols sahariana a la costa mediterrània occidental
Author: Hernández Dominich, Albert
Director/Tutor: Sola Salvatierra, Yolanda
Keywords: Pols sahariana
Mediterrània occidental
Treballs de fi de màster
Saharan dust
Western Mediterranean
Master's theses
Issue Date: Jan-2023
Abstract: La costa mediterrània occidental és una zona important per estudiar les propietats òptiques en columna dels aerosols provinents d’Àfrica que alteren la qualitat de l’aire. En el present treball, aquests episodis s’han escollit a partir de l’anàlisi en clústers de les retrotrajectòries del model HYSPLIT a una altura de 3 km. Dels dies seleccionats s’ha analitzat l’espessor òptica dels aerosols (AOD) i l’exponent d’Angström (α) i l’albedo de dispersió simple (SSA) a diferents longituds d’ona a Granada, Burjassot, Barcelona i l’Alta Provença. Les característiques esperables per intrusions de pols mineral s’han apreciat amb més claredat durant l’estiu i la tardor i per les estacions més properes a la regió font. En els episodis més intensos s’observen valors d’AOD elevats i d’α baixos, així com un creixement de l’SSA amb la longitud d’ona. En canvi, l’hivern ha estat l’època de l’any que més ha diferit en aquest comportament a causa de la crema de biomassa per calefacció que genera aerosols de diferents característiques i a les situacions d’estancament típiques durant aquests mesos. Les estacions més allunyades de la regió font també han mostrat valors més diferents degut a la mescla amb altres tipus d’aerosols produïda durant el seu transport a llarga distància. Finalment, no s’han detectat diferències significatives en les propietats de la pols mineral segons la regió d’origen al nord d’Àfrica
Note: Màster de Meteorologia, Facultat de Física, Universitat de Barcelona. Curs: 2022-2023. Tutora: Yolanda Sola Salvatierra
URI: http://hdl.handle.net/2445/193884
Appears in Collections:Màster Oficial - Meteorologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_ALBERT_HERNANDEZ_DOMINICH.pdf924.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons