Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194600
Title: Anàlisi i proposta d’implantació d’un servei d’autobusos llançadora per als conductors/es de Transports de Barcelona
Author: Martí Gensana, Joan
Director/Tutor: Codina Sancho, Esteve
Keywords: Transport urbà
Barcelona (Catalunya : Àrea metropolitana)
Estadística
Treballs de fi de grau
Urban transportation
Barcelona (Catalonia : Metropolitan area)
Statistics
Bachelor's theses
Issue Date: Jun-2022
Abstract: Aquest projecte sorgeix de la necessitat d’estudiar la viabilitat logística i econòmica d’implantar un nou sistema de transport que millori i faciliti els desplaçaments, tant de presa com de final de servei, dels conductors/res de Bus de l’empresa Transports de Barcelona, a través de la instauració d’un sistema d’autobusos llançadora. La principal dificultat que sorgeix a l’hora d’implementar el citat sistema és, per una banda, el gran volum de conductors i punts de relleu i, per l’altra, la dispersió d’aquests tant geogràficament, per tota la ciutat de Barcelona, com temporalment al llarg del dia. Caldrà definir i aplicar un seguit de models d’optimització on s’hi recullin totes les variables i restriccions necessàries per al correcte funcionament del sistema de transport.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2021-2022, Tutor: Esteve Codina Sancho
URI: http://hdl.handle.net/2445/194600
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-EST-Martí-Joan-Set22.pdf2.58 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons