Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194748
Title: Creació d’un sistema d’alerta epidemiològica basat en models temporals discrets
Author: Corominas Del Hoyo, Júlia
Director/Tutor: Moriña, David
Keywords: COVID-19
Anàlisi de sèries temporals
Estadística
Catalunya
COVID-19
Time-series analysis
Statistics
Catalonia
Issue Date: 2022
Abstract: L’objectiu d’aquest treball és construir un sistema d’alerta epidemiològica que pugui antincipar l’aparició de brots i permeti implementar les mesures necessàries a temps per a poder frenar l’augment de casos. Per això, s’analitzarà l’evolució de casos de la grip per tal de detectar l’increment anòmal de casos diagnosticats d’aquesta malaltia relacionats amb l’aparició de la Covid-19 a finals de 2019 en les diferents regions sanitàries de Catalunya, fent ús de diferents models de sèries temporals discretes i clàssics. Moltes vegades existeixen processos on els seus elements d’anàlisi només poden prendre valors enters positius, a més, aquests tenen una dependència lineal al llarg del temps. Per aquestes ocasions quan es decideix desenvolupar una anàlisi de sèries temporals s’utilitza un dels processos anomenat Integer-valued Autoregressive (INAR), el model INAR(k) on k representa l’ordre d’autocorrelació.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2021-2022, Tutor: David Moriña Soler
URI: http://hdl.handle.net/2445/194748
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-EST_Corominas_2022.pdf1.81 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons