Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/194752
Title: Evolució demogràfica i econòmica d’Espanya i les seves Comunitats Autònomes al segle XXI
Author: Solans Oncala, Núria
Director/Tutor: Costa Cor, Teresa
Keywords: Espanya
Demografia
Economia
Treballs de fi de grau
Spain
Demography
Economics
Bachelor's theses
Issue Date: 2022
Abstract: Espanya ha viscut diferents canvis demogràfics i econòmics durant el segle XXI. L’arribada de població estrangera, l’augment de l’esperança de vida i la disminució del nombre de fills per dona han canviat l’estructura de la seva població. L’economia ha estat marcada per l’expansió econòmica a inicis de segle, que es va aturar amb la crisi financera del 2007. A partir del 2014 van millorar els indicadors fins a l’arribada de la COVID-19 el 2020, que també ha incidit en el comportament dels fenòmens demogràfics en aquell any. No totes les Comunitats Autònomes han evolucionat de la mateixa manera. Alguns territoris tenen l’edat mitjana més baixa juntament amb més població forana i una economia més potent, mentre que en altres regions el procés d’envelliment és més acusat i això comportarà conseqüències en la seva economia.
Note: Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2021-2022, Tutor: Teresa Costa Cor
URI: http://hdl.handle.net/2445/194752
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG-EST_Solans_2022.pdf4.6 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons