Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/195174
Title: L'epigrafia antiga dels hipogeus de Menorca
Author: Obrador Cursach, Bartomeu
Nicolás Mascaró, Joan C. de
Múrcia, Carles, 1976-
Keywords: Epigrafia
Inscripcions llatines
Construcció subterrània
Inscripcions cristianes
Menorca (Illes Balears)
Epigraphy
Latin inscriptions
Underground construction
Christian inscriptions
Minorca (Balearic Islands)
Issue Date: 2020
Publisher: Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia. Universitat de Barcelona
Abstract: [cat] Aquest article recull un total de vint-i-dues inscripcions breus d'època romana procedents d'onze hipogeus d'arreu de l'illa de Menorca, algunes de les quals romanien inèdites. El conjunt, tot i compartir suport, és divers pel que fa als continguts. Entre d'altres, hi ha mostres de religiositat (paganes, com és el cas del teònim romà Summanus, i cristianes), un epitafi (dedicat a Honorius), tres mencions a Vespasià i una sèrie d'antropònims insòlits (Iasidur, Tasidur, Iucuta, Iaso, Iaguren) per als quals es proposa un origen nord-africà i més concretament paleoamazic.
[eng] This paper gathers 22 inscriptions (some of them unpublished) dated to Roman period and read on the walls of 11 hypogea from Minorca (Balearic Islands). Although they share a similar context, their contents are diverse: they contain religious texts (the rare Roman god Summanus, as well as some Christian formulae), an epitaph (to Honorius), three graffiti with Vespasianus and some personal name (Iasidur, Tasidur, Iucuta, Iaso, Iaguren) suggested to have a North-African origin, more concretely Paleo-Amazigh.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/Pyrenae2020.vol51num2.2
It is part of: Pyrenae: Revista de Prehistòria i Antiguitat de la Mediterrània Occidental, 2020, vol. 51, num. 2, p. 31-67
URI: http://hdl.handle.net/2445/195174
Related resource: https://doi.org/10.1344/Pyrenae2020.vol51num2.2
ISSN: 0079-8215
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
709637.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons