Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/195778
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSancho i Planas, Marta-
dc.contributor.authorMiró i Tuset, Climent-
dc.contributor.otherUniversitat de Barcelona. Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica-
dc.date.accessioned2023-03-23T11:56:32Z-
dc.date.available2024-01-31T06:10:27Z-
dc.date.issued2023-01-31-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2445/195778-
dc.description.abstract[cat] En aquesta tesi de doctorat mostrem l’estructura territorial dels monestirs benedictins del comtat d’Urgell entre els segles IX i XI i la seva relació amb les activitats agrícoles, ramaderes i d’explotació dels recursos naturals. Per a la realització d’aquest treball ha estat fonamental l’anàlisi dels documents provinents de les comunitats monàstiques, la gestió de les dades i l’ús de la cartografia. Per portar-la a terme hem utilitzat majoritàriament fonts escrites publicades provinents dels monestirs. Tota la informació ha estat tractada en una base de dades i fulls de càlcul. Per al seu anàlisi, també hem utilitzat sistemes d’informació geogràfica (SIG). L’estudi dels dominis monacals i de la seva evolució territorial ha comportat el tractament dels espais agropecuaris i els dedicats a l’explotació dels recursos minerals i forestals. L’anàlisi documental també ha permès el coneixement d’aspectes relatius a la naturalesa de les diferents tipologies d’explotacions i de l’estat de l’economia dels monestirs en la cronologia. L’acotació geogràfica en el comtat d’Urgell ha facilitat la relació que tenien les comunitats monàstiques amb la noblesa, sobretot amb les figures dels diferents comtes i comtesses, que actuaven com a protectors i patrons de la majoria de cenobis.ca
dc.description.abstract[spa] En la presente tesis de doctorado se muestra la estructura territorial de los monasterios benedictinos del condado de Urgell en los siglos IX-XI y su relación con las actividades agrícolas, ganaderas y de explotación de los recursos naturales. Para la realización de este trabajo ha sido fundamental el análisis de los documentos procedentes de las comunidades monásticas, la gestión de datos y el uso de la cartografía. Para llevarla a cabo hemos utilizado mayoritriamente fuentes escritas publicadas provenientes de los monasterios. Hemos gestionado la información en una base de datos y hojas de cálculo. Para su análisis, también hemos utilizado sistemas de información geográfica (SIG). El estudio de los dominios monacales y de su evolución territorial ha integrado la investigación de los diferentes espacios agropecuarios y los relacionados con la explotación de los recursos minerales y forestales. El análisis documental también ha permitido mostrar aspectos de los diferentes tipos de explotaciones y del estado de la economía de los monasterios en esa cronología. La acotación geográfica en el condado de Urgell ha facilitado la relación que tenían las comunidades monásticas con la nobleza, sobre todo los distintos condes y condesas, que actuaban como protectores y patrones de la mayoría de los cenobios.ca
dc.description.abstract[fra] La présente thèse de doctorat montre la structure territoriale des monastères bénédictins du comté d’Urgell du IXème au XIème siècle, ainsi que son rapport avec les activités d’élevage, agricoles et d’exploitation des ressources naturelles. La gestion des données, l’usage de la cartographie et l’analyse des documents des communautés monastiques ont été essentiels pour la rédaction de ce projet-ci, qui a été effectué grâce à des sources écrites et publiées des monastères. L’information a été traitée dans une base de données et des feuilles de calcul. Pour analyser ces données, on a aussi utilisé des systèmes d’information géographique (SIG). On a recherché de différents espaces agricoles et de ceux qui ont un rapport avec l’exploitation des ressources minérales et forestières afin d’étudier les domaines monastiques et leur évolution territoriale. L’analyse des documents nous a aussi permis de montrer quelques aspects de différents types d’exploitations ainsi que de l’état de l’économie des monastères pendant cette période. La délimitation géographique du comté d’Urgell a facilité les relations entre les communautés monastiques et la noblesse, surtout en ce qui concerne les comtes et comtesses, qui agissaient comme des protecteurs et des patrons de la plupart des monastères.ca
dc.description.abstract[eng] The present PhD thesis shows the territorial structure of Benedictine monasteries in the county of Urgell between the 9th and 11th centuries, as well as its connection to agricultural and livestock activities, and those related to the exploitation of natural resources. The use of mapping, data management and the analysis of the documents from the monastic communities has been essential when writing this thesis, which has been made possible thanks to published written sources from monasteries. The collected information has been processed in a database and in spreadsheets. For the analysis of such data, Geographic Information Systems (GIS) have also been used. Research of the different farming areas and those related to the exploitation of forest and mineral resources has been carried out in order to study the monastic domains and their territorial evolution. Moreover, such a documentary analysis has allowed us to show some aspects of the different types of exploitations and the state of the monasteries’ economy during that time. The geographical delimitation in the county of Urgell has revealed the relationship between the monastic communities and novelty, especially in the case of counts and countesses, who served as guardians and employers for most monasteries.ca
dc.format.extent695 p.-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocatca
dc.publisherUniversitat de Barcelona-
dc.rights(c) Miró i Tuset, Climent, 2023-
dc.sourceTesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica-
dc.subject.classificationHistòria medieval-
dc.subject.classificationMonaquisme-
dc.subject.classificationUrgell (Comtat)-
dc.subject.classificationRamaderia-
dc.subject.classificationSistemes d'informació geogràfica-
dc.subject.otherMedieval history-
dc.subject.otherMonachism-
dc.subject.otherAnimal husbandry-
dc.subject.otherGeographic information systems-
dc.titleTerritori i economia als monestirs del comtat d’Urgell (800-1100)ca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisca
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.identifier.tdxhttp://hdl.handle.net/10803/687971-
Appears in Collections:Tesis Doctorals - Departament - Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
01. CMT_1de4.pdfTesi26.95 MBAdobe PDFView/Open
02. CMT_2de4.pdfAnnex 1358.12 kBAdobe PDFView/Open
03. CMT_3de4.pdfAnnex 221.52 MBAdobe PDFView/Open
04. CMT_4de4.pdfAnnex 321.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.