Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20085
Title: Plans docents al GR@D. Guia ràpida per a la millora de la qualitat lingüística (primera versió) [2010]
Author: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. Assessorament Lingüístic i Terminologia
Keywords: Plans docents
Català
Normalització lingüística
Universitat de Barcelona
Issue Date: 10-Jul-2010
Abstract: Guia de consulta ràpida per al professorat amb indicacions per a la introducció dels plans docents al GR@D.
Note: Document obsolet. Vegeu la versió vigent en el recurs relacionat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/20085
Related resource: http://hdl.handle.net/2445/173373
https://www.ub.edu/llibre-estil/criteri.php?id=1703
Appears in Collections:Criteris lingüístics (Serveis Lingüístics)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
guia-rapida-gr@d-2010.pdf2.12 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons