Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20316
Title: Gestió dels serveis d'infermeria en les unitats de malalties minoritàries en un hospital de tercer nivell de Catalunya
Author: Salvo Cesar, Mònica
Director/Tutor: Girbau i García, M. Rosa
Keywords: Administració dels serveis d'infermeria
Gestió hospitalària
Treballs de fi de màster
Nursing services administration
Hospital administration
Master's theses
Issue Date: 18-Oct-2011
Abstract: Les Malalties Minoritàries (MM) són malalties amb una prevalença molt baixa; solen ser degeneratives i amb afectació multisistèmica, el que disminueix la qualitat de vida, i poden comportar un compromís vital pel malalt afectat. Diferents iniciatives politiques a nivell Europeu, Espanyol i Autonòmic han posat de manifest la necessitat de la creació d'unitats especialitzades per oferir una atenció sanitària multidisciplinar i servir de centres coordinadors per facilitar l'accés als pacients a altres serveis, proves diagnòstiques i atenció sociosanitària. La posada en marxa de la primera unitat especialitzada a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona és una experiència pionera en el nostre país.
Note: Màster en Lideratge i Gestió d'Infermeria, Universitat de Barcelona. Escola Universitària d'Infermeria, curs: 2010-2011, Tutora: M. Rosa Girbau i García
URI: http://hdl.handle.net/2445/20316
Appears in Collections:Màster Oficial - Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Master Mònica Salvo Cesar.pdf170.98 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons