Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/203369
Title: A algunes cases hi ha jardins de ciment
Author: Velasco Flo, Laia
Director/Tutor: Grau, Matilde
Keywords: Arts visuals
Escultura
Ciment
Treballs de fi de grau
Visual arts
Sculpture
Cement
Bachelor's theses
Issue Date: 12-Jun-2023
Abstract: [ca] Un patró que està obert i incomplet permet imaginar aquelles possibilitats que no es veuen, però que hi són. Lliris i palmetes, model 96 és la reinterpretació d’un terra conegut, que d’alguna manera m’explica una història de la ciutat de Barcelona a través del seu material, de l’expansió urbanística a l’actual especulació. La visió d’una fàbrica em porta al ciment, a pensar en les persones que vivien allà i en tot el que es va construir amb aquella matèria. Utilitzo el ciment per fer aquesta instal·lació efímera en la qual fer i desfer van de la mà.
[eng] An open and incomplete pattern allows me to imagine the possibilities that are out of sight, but still there. Lliris i palmetes, model 96 is the reinterpretation of a known floor that somehow tells me a story about the city of Barcelona through its material, from urban development to today’s real estate speculation. The image of a factory guides me towards cement, the people who lived there and everything that was built out of that matter. I use cement to create this ephemeral installation in which doing and undoing go hand by hand.
Note: Treballs Finals de Grau de Belles Arts. Facultat de Belles Arts. Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Grau, Matilde
URI: http://hdl.handle.net/2445/203369
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Belles Arts

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Aalgunescases_LaiaVelascoFlo_.pdf3.99 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons