Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20513
Title: "Hem guanyat l"escola però hem perdut el pati?" Els usos lingüístics a les escoles catalanes
Author: Vila i Moreno, F. Xavier (Francesc Xavier)
Keywords: Català
Ús lingüístic
Escoles
Catalan
Usage
Schools
Issue Date: 2004
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest article es pretén donar resposta a una pregunta relacionada amb els usos lingüístics dels escolars: es pot afirmar, com han fet força comentaristes, que a Catalunya el català "ha guanyat l'escola però ha perdut el pati?". Per fer-ho, es parteix de la distinció entre dos tipus d'usos lingüístics: els institucionals (l'anàlisi dels quals permetrà determinar fins a quin punt el català "ha guanyat l'escola") i els interpersonals (mitjançant els quals es podrà conèixer si el català "ha perdut el pati"). A partir de dades procedents d'estudis macrosociolingüístics i de recerques etnogràfiques, l'autor arriba a la conclusió que, si per "guanyar l'escola" s'entén convertir el català en la llengua vehicular predominant (però no única) de la majoria d'escoles de Catalunya, l'afirmació és bàsicament adequada en relació amb l'educació primària, i força menys correcta per a la secundària. En canvi, la segona part de l'enunciat no és encertada i indueix a error de diagnòstic: ni el català ha desaparegut dels patis, ni se'n pot atribuir la reculada a un canvi sobtat i recent, ni es pot restringir aquesta reculada a l'escola. En resum, "s'ha avançat molt a l'escola, però no gaire al pati".
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/cusc/revista/lsc/hemeroteca/numero1/lsc_actual.html
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2004, vol. 1, p. 8-15
URI: http://hdl.handle.net/2445/20513
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Catalana i Lingüística General)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524198.pdf252.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.