Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20521
Title: La llengua catalana a l'escola després de la Llei de qualitat de l'educació
Author: Pons i Parera, Eva
Keywords: Català
Escoles
Normalització lingüística
Política lingüística
Catalan
Schools
Standard language
Language policy
Issue Date: 2004
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: A partir d'una minuciosa comparació entre la LOGSE i la LOCE i els decrets que les complementen, en aquest article s'analitzen l'abast dels canvis normatius introduïts per la LOCE en els nivells d'educació primària, secundària obligatòria i batxillerat, i la seva incidència sobre el model lingüístic escolar vigent a Catalunya. Al llarg de l'article es mostra com aquests canvis situen la llengua catalana en una situació de desigualtat i de discriminació respecte de la castellana, fet contrari als principis que deriven del reconeixement del català i del castellà com a llengües oficials a Catalunya. A més, el canvi de marc legal obliga la Generalitat a modificar la normativa vigent sobre el currículum dels ensenyaments no universitaris, ja que la Llei i els reials decrets aprovats recentment no permeten mantenir l'organització curricular actual d'aquests ensenyaments.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.ub.edu/cusc/revista/lsc/hemeroteca/numero1/lsc_actual.html
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2004, núm. 1, p. 16-28
URI: http://hdl.handle.net/2445/20521
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
531135.pdf148.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.