Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20529
Title: Nous Textos d'historiadors musulmans referents a la Catalunya Medieval (Continuació de l'obra de J. Mª Millàs i Vallicrosa)
Author: Bramon, Dolors
Keywords: Musulmans
Historiografia
711-1010
Al-Andalus
Catalunya
Muslims
Millàs i Vallicrosa, Josep Maria, 1897-1970. Textos dels historiadors musulmans referents a la Catalunya carolíngia
Historiography
711-1010
Al-Andalus
Catalonia
Issue Date: 1999
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: L'any 1922 Josep M. Millas i Vallicrosa publica << els Textos d'historiadors musulmans referents a la Catalunya Carolíngia >>. Aquest treball constituïa una síntesi de la seva recerca sobre les notícies referides a la història de Catalunya, extretes de les fonts arabs aleshores conegudes. El període estudiat per Millas era el compres entre la invasió islamica d'Hispània i l'algara d'Almansor contra Barcelona I'any 985. He qualificat de síntesi de notícies aquest estudi de Millas perquè, en realitat, era la introducció d'una obra que havia de formar part d'un dels projectes establerts per l'Institut d'Estudis Catalans. El projecte en qüestió consistia a editar i traduir els fragments de les diverses fonts araboislamiques que es refereixen a l'actual territori de Catalunya des de l'inici del període andalusí fins als voltants de l'any 1000. A aquest efecte, Millas prepari una edició que resti malauradament bloquejada al magatzem de l'institut durant la guerra del 1936-1939. Els plecs impresos d'aquesta edició contenien 131 fragments, extrets de I'obra de 16 autors, ordenats cronològicament fins al final de l'emirat de Muarnmad I (852-886). Malgrat restar inèdits (però convenientment guardats a la barcelonina Casa de Caritat pels directors, Srs. Valls i Romero), el contingut d'aquests plecs contribuí eficaçment a bastir la història medieval catalana i així ho palesen alguns historiadors, com Abadal, que els pogueren consultar perquè en disposaren d'un joc.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/view/2621/2620
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 1999, vol. X, p. 145-155
URI: http://hdl.handle.net/2445/20529
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178936.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons