Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20534
Title: Metal complexation by electroanalytical techniques: hard- and soft-modelling approaches
Author: Ariño Blasco, Cristina
Díaz Cruz, José Manuel
Esteban i Cortada, Miquel
Keywords: Anàlisi electroquímica
Voltametria
Electrochemical analysis
Voltammetry
Issue Date: 2003
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: En la investigació de la complexació de metalls mitjançant eines electroanalítiques són emprades dues aproximacions generals. La primera, anomenada de modelatge dur (hardmodelling), es basa en la formulació d'un model fisicoquímic conjunt per als processos electròdic i de complexació i en la resolució analítica o numèrica del model. Posteriorment, l'ajust dels paràmetres del model a les dades experimentals donarà la informació desitjada sobre el procés de complexació. La segona aproximació, anomenada de modelatge tou (soft-modelling), es basa en la identificació d'un model de complexació a partir de l'anàlisi numèrica i estadística de les dades, sense cap assumpció prèvia d'un model. Aquesta aproximació, que ha estat extensivament emprada amb dades espectroscòpiques, ho ha estat poquíssim amb dades electroquímiques. En aquest article tractem de la formulació d'un model (hard-modelling) per a la complexació de metalls en sistemes amb mescles de lligands, incloent-hi lligands macromoleculars, i de l'aplicació d
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/Contributions/article/view/194534
It is part of: Contributions to Science, 2003, vol. 2, núm. 3, p. 359-373
URI: http://hdl.handle.net/2445/20534
ISSN: 1575-6343
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Enginyeria Química i Química Analítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
524161.pdf915.95 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons