Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20539
Title: Albareda, Joaquim (ed.), Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra (1705-1714). El dietari del convent de Santa Caterina i les memòries d'Honorat de Pallejà
Author: Espluga, Xavier
Keywords: Ressenyes (Documents)
Albareda i Salvadó, Joaquim, 1957-. Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra
Albareda i Salvadó, Joaquim, 1957-. Política, religió i vida quotidiana en temps de guerra
Reviews (Documents)
Issue Date: 2002
Publisher: Institut d'Estudis Catalans
Abstract: La historiografia de la Guerra de Successió gaudeix d’un estat òptim, si es jutja pel nombre de publicacions que han anat apareixent en els darrers anys. Amb tot, cal tenir present que, malgrat les aportacions notables dels darrers anys, bona part de la nostra visió del conflicte depèn, encara ara, de la centenària obra del benemèrit Salvador Sanpere i Miquel, Fin de la nación catalana (recentment republicada per Editorial Base, amb una introducció de Joaquim Albareda), que, al seu torn, es basa, en bona mesura, en les Narracions històriques de l’austriacista Francesc de Castellví (actualment també en curs d’edició). Per això, qualsevol edició i comentari crític de les altres fonts primàries de l’època (cròniques, dietaris o altres) ens ajuda, com afirma el mateix Albareda, a guanyar color i a recuperar tonalitats i detalls en la nostra comprensió de les causes i del desenvolupament del conflicte...
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.iec.cat/index.php/BSCEH/article/viewFile/2646/2645
It is part of: Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, 2002, núm. 13, p. 219-220
URI: http://hdl.handle.net/2445/20539
ISSN: 0213-6791
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Filologia Clàssica, Romànica i Semítica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
597249.pdf44.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons