Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20643
Title: Conservació preventiva i resolució d'emergències en les col·leccions del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Author: Ortiz García, José A. (José Antonio)
Director/Tutor: Creixell, Rosa
Keywords: Protecció del patrimoni cultural
Sistemes de seguretat
Museus
Treballs de fi de màster
Protection of cultural property
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa
Security systems
Museums
Master's theses
Issue Date: 9-Nov-2011
Abstract: Aquest projecte final s'emmarca en el Màster en Gestió del Patrimoni Cultural de la Universitat de Barcelona cursat entre els anys 2009 i 2011. L'objectiu és elaborar un Pla d'Emergències per les col·leccions del Centre de Documentació Museu Tèxtil de Terrassa (CDMT) tenint present les condicions pròpies del centre en relació al patrimoni que conserva en els seus fons i les seves vicissituds com a institució patrimonial, basant-nos en les recomanacions de la bibliografia i els exemples d'altres centres especialitzats. Per portar-ho a terme tenim com a punt de partida la feina desenvolupada en aquest tema per part del ICOM i el Ministerio de Cultura, així com l'experiència d'una sèrie d'institucions de referència. Aquests referents ens donen la part teòrica, el segon capítol del projecte, que incorpora una sèrie de conceptes sobre la seguretat en museus, el Pla d'Emergències per museus i les seves col·leccions, i l'especificitat de la conservació del patrimoni tèxtil protagonista del museu on implantem el projecte. El marc teòric esdevé el paradigma que apliquem en la realitat del CDMT a partir del tercer capítol. El contacte directe amb la institució, les seves col·leccions i amb els professionals que hi treballen, és necessari per poder conèixer de primera mà el museu on estem conceptualitzant el projecte. Aquesta fase contempla un estudi de la institució, de l'edifici, dels riscos que poden afectar les col·leccions i els recursos disponibles. Tenint en compte aquests factors establim una sèrie de mesures protectores per fer front una emergència: jerarquització de les col·leccions, consignes a seguir per l'evacuació d'aquestes, minimització dels riscos, establiment dels equips d'intervenció, les necessitats materials i de personal, els espais de recuperació... L'última part és la proposta del procediment operatiu que hauríem de portar a terme en el cas que es produís una emergència, des del moment que sona l'alarma fins la recuperació una vegada acabada l'alerta. El projecte és completa amb un pressupost per calcular el cost de la implementació d'aquest pla de conservació preventiva i el cronograma per controlar els temps de la seva posada en marxa. La darrera part és la bibliografia específica de conservació tèxtil, resolució d'emergències i seguretat en museus. També s'afegeixen uns annexos amb material complementari.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Universitat de Barcelona, curs: 2009-2011, Tutor:Dra.Rosa M.Creixell Cabeza
URI: http://hdl.handle.net/2445/20643
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Projecte Master ORTIZ 2011.pdf4.83 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons