Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20645
Title: Els mercats històrics de Palerm: una proposta de dinamització patrimonial
Author: López López, Sílvia
Director/Tutor: Serrat Antolí, Núria
Keywords: Protecció del patrimoni cultural
Mercats
Palerm (Itàlia)
Treballs de fi de màster
Protection of cultural property
Market
Palermo (Italy)
Master's theses
Issue Date: 9-Nov-2011
Abstract: Els mercats històrics de Palerm: una proposta de dinamització patrimonial, és un projecte que pretén posar en valor els mercats, partint del fet que constitueixen un patrimoni cultural que cal preservar i difondre. Per tal d¿assolir aquesta finalitat, el projecte que es definirà més endavant s¿entén com una proposta paraigües que engloba diferents actuacions sota un mateix objectiu final. Així, es constitueix en realitat com a una eina, un document que planifi ca o que pauta el conjunt de les solucions que caldria adoptar en el context en què es vol actuar. D¿aquesta manera, tot i que aquest sigui un projecte de l¿àmbit patrimonial, serà necessari contemplar la intervenció en àmbits que no ocupen directament el terreny de la cultura i el patrimoni. El projecte traçarà les línies inicials d¿un Pla d¿Ordenació i de Dinamització específic per a aquest context local. Un document que a més pretén servir de model transferible, amb les adaptacions necessàries, a d¿altres contextos similars, de manera que pugui funcionar en altres ciutats històriques que comptin en el seu casc antic amb una estructura comercial semblant a la dels mercats històrics de Palerm. Podem dir que l¿execució complerta de totes i cadascuna de les actuacions que es proposaran conformen el Pla d¿Ordenació i de Dinamització en la seva totalitat. Tot i així, en aquest estudi només s¿aprofundirà en una part del conjunt de la proposta, que té a veure amb els destinataris objectiu d¿aquest projecte: el públic local i els turistes. En base als objectius concrets que es fixaran es preveu donar forma a una proposta d¿interpretació patrimonial dels tres mercats de la ciutat, que es materialitzarà de maneres diferents en funció dels destinataris. En el cas del públic escolar, dins del grup de públic local, caldrà determinar a quina franja d¿edat s¿orienta la proposta per tal de poder escollir els continguts a transmetre i els materials o formats concrets que s¿empraran. En el cas del segon grup, molt més variat, també es pensarà en la millor manera de fer arribar el missatge que es vol transmetre. En tots dos casos es tindrà en compte la importància de fer arribar els continguts d¿una manera comprensiva i didàctica i, tanmateix, s¿apostarà per utilitzar formes atractives de comunicació amb el destinatari. Les noves tecnologies són un recurs cada vegada més utilitzat en la mediació patrimonial, de manera que se¿n prioritzarà l¿ús en el marc de la proposta.
Note: Màster Oficial en Gestió del Patrimoni Cultural, Universitat de Barcelona, curs: 2009-2011, Tutor: Dra.Núria Serrat Antolí
URI: http://hdl.handle.net/2445/20645
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
projecte_mercats _històrics_ de_ palerm_sílvialópez.pdf6.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons