Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/206574
Title: Els inicis de la policia científica a Espanya. Balanç historiogràfic i estat de la qüestió
Author: Lopez Gil, Denis
Director/Tutor: Tébar Hurtado, Javier, 1966-
Keywords: Policia
Criminalística
Ordre públic
Antropometria
Dactiloscòpia
Espanya
Treballs de fi de grau
Police
Forensic sciences
Public order
Anthropometry
Fingerprints
Spain
Bachelor's theses
Issue Date: Nov-2023
Abstract: [cat] Aquest treball té el propòsit de fer un balanç bibliogràfic sobre la història de les primeres passes de la policia científica a Espanya i aproximar-se al coneixement historiogràfic de com les noves tècniques criminalístiques es van anar introduint a l’administració estatal gràcies a la influència que els dirigents polítics van rebre per part de destacats científics, ja que la seva aparició va estretament lligada a les constants reformes que van tenir lloc durant el segle XIX i el primer terç del segle XX a l’organització policial en resposta a la complexitat dels esdeveniments socials i polítics d’aquest període.
[eng] The objective of this essay is to make a bibliographical analysis about the history of the first steps of the scientific police in Spain. It also focuses is achieving a historiographical knowledge of how the new forensic techniques were introduced in the state administration thanks to the influence made by scientific lobbies to the politicians of the time. It is also important to point out that the appearance of those forensic techniques were strongly tied to the numerous reforms made by the police force during the 19th century and the first third of the 20th century due to the social and political events that took place in that period of time.
Note: Treballs Finals de Grau en Història, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2022-2023, Tutor: Javier Tébar Hurtado
URI: http://hdl.handle.net/2445/206574
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Història

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Lopez Gil_Denis.pdf368.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons