Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/20713
Title: La tutoria entre iguals com a eina per millorar l'aprenentatge universitari
Author: Daza Pérez, Lidia
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Aprenentatge
Educació superior
Tutoring
Learning
Higher education
Issue Date: 2011
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'article presenta el programa de tutoria entre iguals que es va posar en marxa el curs 2009-2010 en el marc del Pla d'acció tutorial de la Facultat d'Economia i Empresa, i una part dels resultats del procés d'avaluació dut a terme. La incorporació de la figura de l'alumne tutor en la política tutorial del centre tenia com un dels seus objectius principals incrementar la motivació i l'aprenentatge d'alumnes de cursos superiors mitjançant la seva implicació en activitats extracurriculars vinculades a la titulació. L'estudi va voler copsar quin impacte té participar com a company tutor en el procés de formació, mitjançant la tècnica de la discussió de grup i una enquesta per qüestionari. Els resultats apunten que la tutoria entre iguals repercuteix en l'aprenentatge, de manera que beneficia els alumnes tutors en l'adquisició de competències comunicatives i en l'accés a recursos de la universitat fins aleshores desconeguts.
Note: Reproducció del document publicat a: http://doi.org/10.1344/reire2011.4.1415
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2011, vol. 4, núm. 1, p. 43-61
URI: http://hdl.handle.net/2445/20713
Related resource: http://doi.org/10.1344/reire2011.4.1415
ISSN: 2013-2255
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Sociologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
585083.pdf424.21 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons